Политика за поверителност

Обща информация:


Уебсайтът www.angro.bg е собственост на „АНГРО ТРЕЙД“ ООД.

„АНГРО ТРЕЙД“ ООД е дружество с ограничена отговорност, осъществяващо дейност, свързана с търговия със строителни, промишлени стоки и други материали, свързани с дома и строителството, включително товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт и онлайн магазин.

Целта на Политиката за защита на личните данни е да Ви информира как „Ангро Трейд“ ООД използва личните данни на потребителите на онлайн магазина, каква информация събира и оценява, и впоследствие използва, предоставя на трети страни или обработва по друг начин.

Кои Ваши лични данни събираме?

 1. При пазаруване през електронния магазин на „Ангро Трейд“ ООД се събират лични данни необходими за цялостното изпълнение на поръчката. Това включва данни, необходими за издаването на счетоводен документ, както и данни необходими за обработка и цялостната доставка на поръчаните продукти. Задължително се събират име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер за връзка, адрес за доставка. В случай, че клиентът изисква фактура, то за издаването и са необходими задължителните данни за първичен счетоводен документ, а именно: а) за Юридически Лица: име на фирма, МОЛ, БУЛСТАТ, адрес на регистрация; б) за Физически Лица: три имена, ЕГН и адрес по лична карта.
 2. За създаването на профил (регистрация) в електронния магазин на „Ангро Трейд“ООД, клиентът е необходимо да предостави име и фамилия, адрес на електронна поща, както и избрана от него/нея парола за сигурност и достъп до профила. Паролата на всеки профил е криптирана и не е достъпна за „Ангро Трейд“ООД и други трети страни, партньори, клиенти или доставчици на „Ангро Трейд“ ООД;
 3. При изпращане на запитване за продукти, както и връзка с „Ангро Трейд“ ООД чрез контактна форма, предоставените лични данни се свеждат до име, град, адрес на електронна поща, телефонен номер;

* При изпращане на запитване чрез нашата форма за контакт, Вие може да предоставите и други лични данни , които не са необходими за целите на запитването. Ние ще обработваме само тези лични данни, които са ни необходими, за да отговорим на Вашето запитване. Информацията, която не ни е необходима, ще бъде унищожена.

Цели, за които събираме посочените по-горе лични данни:

 • Предоставените лични данни се обработват, за да изпълним задълженията си свързани с изпълнението на направената поръчка. Това включва и осчетоводяване и фактуриране на покупките, на основание законовото ни задължение за това. Също така във връзка с използването на куриерски услуги по изпълнение на поръчки направени през електронния ни магазин – приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица, „Ангро Трейд“ ООД посочва на фирмата изпълнител на доставка (куриер) следните данни: имена на получател, адрес, телефонен номер, област, пощенски код и наименование на населеното място.
 • Личните данни се използват за изпращане на важни съобщения, като известия относно статус на направената поръчка, промени в Общите условия и други политики и правила на „Ангро Трейд“ООД.
 • Когато ни предоставяте личните си данни чрез формата за контакт в нашия уебсайт, ние ги обработваме, за да отговорим на всички запитвания, които имате по отношение на предлаганите от нас продукти и/или услуги.

Законова основа за обработване на посочените по-горе лични данни:

 • Преддоговорни отношения: обработването е необходимо във връзка с предприетите от Вас стъпки по сключване на договор с нас;
 • Законово задължение: обработването е необходимо при постъпило искане от Ваша страна относно упражняване на правата Ви по Регламент (ЕС) 2016/679. В тази хипотеза ние сме задължени да отговорим на искането Ви.

Как събираме Вашите лични данни?

Ние обработваме само предоставените от Вас лични данни. Ние събираме лична информация за Вас, както следва:

 • Директно от Вас, например като поискате оферта или изпратите запитване, чрез формата за контакти; или
 • Косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие контролирате информацията, която ни предоставяте. При отказ от Ваша страна да предоставите необходими за осъществяване на преддоговорни отношения лични данни, ние няма да имаме възможност да се свържем с Вас и съответно няма да можем да отговорим на Ваше запитване.

Вие винаги можете да контролирате информацията си. Ако не искате да получите подробности за нашите продукти и услуги, ние ще уважим Вашето желание. Имайте предвид обаче, че ако не ни дадете определена ключова информация, няма да можем да се свържем с Вас.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата политика, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Споделяне на личната Ви информация

Ние споделяме Вашите лични данни с други физически или юридически лица, когато:

това е законово изискване;
това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата); или
имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).
Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само Вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на Вашата лична информация

„АНГРО ТРЕЙД“ ООД е въвело подходящи мерки за сигурност, за да се предотврати случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване на Вашите лични данни. Ние сме ограничили достъпа до Вашите лични данни само до тези служители и контрагенти , които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност. Също, създадохме и внедрихме процедури за справяне с всяко евентуално нарушение на сигурността.

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали.

Упражняване на Вашите права

Вие имате право да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Вие имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така – да получите достъп до данните;
 • Коригиране на личните Ви данни. Вие имате право да поискате коригирате на всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на Вашите лични данни. Вие можете да изискате от нас да изтрием Вашите лични данни, които съхраняваме, когато е налице някоя от предпоставките, залегнали в чл.17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • Ограничаване на обработката на Вашата лична информация. Вие можете да поискате ограничаване на обработването, когато е налице някоя от предпоставките, залегнали в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679. В тази хипотеза ние ще съхраняваме Вашите лични данни, но няма да ги обработваме занапред.
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение.
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да я получи.

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни.

Актуализиране на Политиката за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата политика за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното и съдържание на нашия уебсайт: www.angro.bg

Данни за контакти:

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика за поверителност и защита на личните данни в „Ангро Трейд“ООД, моля свържете се с нас по следните начини:

По имейл: sales@angro.bg

По пощата: гр. София 1360, бул.“Европа“ № 114, Отговорно лице за защита на личните данни.

Обратно в горната част